Search
Close this search box.

KENNISGEVING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN, NAGELERWEG TE EMMELOORD

Redactie Emmeloordnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Emmeloord.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Nagelerweg 8304 Emmeloord luidt als volgt:

KENNISGEVING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN, NAGELERWEG TE EMMELOORD

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend. Aan BAM Infra Energie & Water te Emmeloord is een tijdelijke beschikking afgegeven op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor de lozing van grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van het inlussen van de 110 kV leiding (fase 2) ter hoogte van de Nagelerweg te Emmeloord. Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Inzage Genoemde beschikking ligt tot 19 februari 2016 ter inzage: - op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Voor een afspraak kunt u bellen naar het waterschapshuis, telefoonnummer (0320) 274 911. De beschikking is tevens in te zien via de internetsite van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen/; - in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord op: ∘ maandag: van 08.30-12.00 uur; ∘ dinsdag: op afspraak; ∘ woensdag: van 08.30-12.00 uur; ∘ donderdag: op afspraak; ∘ vrijdag: op afspraak. Bezwaren Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen emmeloord
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleid