Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Besluit omgevingsvergunning Randweg 21-1 t/m 21-49 8304AS Emmeloord: het bouwen van 5 bedrijfsverzamelgebouwen en 21 garageboxen

Redactie Emmeloordnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Emmeloord.

Aanvraag bouwvergunningomgevingsvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Besluit omgevingsvergunning Randweg 21-1 t/m 21-49 8304AS Emmeloord: het bouwen van 5 bedrijfsverzamelgebouwen en 21 garageboxen

Op 22 mei 2024 is een Omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van 5 bedrijfsverzamelgebouwen en 21 garageboxen. Deze vergunning is tot stand gekomen via de reguliere voorbereidingsprocedure. Bezwaar maken. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Zet in uw bezwaarschrift ten minste: •uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres; •de datum van uw bezwaarschrift; •een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt; •waarom u het niet eens bent met ons besluit; •uw handtekening. U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder. Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord. Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften? Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer (0527) 63 39 11. Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren? Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is: Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Zijn er kosten aan verbonden? Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen emmeloord
  2. bouwvergunningomgevingsvergunning