Search
Close this search box.

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kleine ziekenhuizen, te weten: - de motie-Buijs c.s. over de ziekenhuisfuncties op de lokatie Emmeloord (Kamerstuk 28600 XVI, nr. 139); - de motie-Rouvoet c.s. over volledige afschaffing van de zogenaamde fusiebonus (Kamerstuk 28600 XVI, nr. 140)

Redactie Emmeloordnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Emmeloord.

Aanvraag Financiën | BegrotingZorg en gezondheid | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kleine ziekenhuizen, te weten: - de motie-Buijs c.s. over de ziekenhuisfuncties op de lokatie Emmeloord (Kamerstuk 28600 XVI, nr. 139); - de motie-Rouvoet c.s. over volledige afschaffing van de zogenaamde fusiebonus (Kamerstuk 28600 XVI, nr. 140)

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen emmeloord
  2. Financiën | BegrotingZorg en gezondheid | Organisatie en beleid